Plej din krop med Godtved gymnastik, m/k

Mit udgangspunkt er Gotvedprincippet, at “ingen bevægelse er bedre end en anden”.

Som kunstner ser jeg bevægelsen i alle former som deres vigtigste komponent. Rytmen er den harmoniske essens, som de er bygget over.

Mit undervisningforløb i (styrke, udholdenhed/aerobt & anaerobt) vil udvikle motoriske færdigheder ved af forbedre kropsfunktion og bevidstheden om bevægelseslovene.

Min undervisning vil også beskytte mod overlast i led og muskler og opnå en god fysisk form i musklerne sammen med en naturlig bevægelighed i leddene. At forstå og være opmærksom på spænding og afspænding ved at bruge kroppens grundlæggende funktioner, for at sikre mod en anspændt holdning, og ja, også at have det sjovt.

Vi vil arbejde med:

At styrke kraft og skabe muskeltonus: Vi har fire forskellige muskelstyrker; afhængigt af hvor længe du arbejder, og hvor meget belastning du bruger: udholdende og maksimal. Og afhængigt af hvilken type af muskelkontraktion du arbejder med: dynamisk (koncentrisk-forkortning muskelfibre, excentriskforlængelse muskelfibre) og isometrisk (statisk).

At øge bevægelighed: Det er samtidig vigtigt, at musklerne på begge sider af et led er lige stærke og udspændte.

At stimulere livsfunktionerne: Kontinuitetstræning (aerob, længere distancer), Intervaltræning (Anaerob, skifter mellem arbejds- og hvileperioder). Hastighedsbestemt øgning af stimulation i “indre organer".

At stabilisere: Vi arbejder med store muskelgrupper og led som holder kroppen i balance og stabilitet, reflekssystemer beskytter os mod overbelastning.

Harmonisering af åndedrættet: Åndedrættet er en naturlig funktion, som ilter vores krop, på grund af denne funktion eksisterer vi. Og det sker i vores indre, det er livets puls, som en vandmand trækker det sig ind og udvider lungerne.

Sammenhængen af jordforbindelse, alignment i lodlinje og centrering i krop kræves: At vi opnår en bedre kropsbevidsthed, så vi kan besvare de tre spørgsmål: Hvad er det, der bevæges i vores krop? Og hvorfra begynder bevægelsen, og hvordan forløber bevægelsen gennem resten af kroppen?

Forbedring af rytme-sansen: Til dette kræves en form for dynamisk træning for at få styring og kontrol over sine bevægelser og kunne mestre teknikkerne.


Hold 202
Tid: Onsdage kl. 09:00-10:20. Start 6/9-2017
Sted: Slangerup Bibliotek, gymnastiksal
Pris: 510 kr. ekskl. materialer / 20 lektioner
Lærer: Daniel Olivares