Styrk din krop med Godtved gymnastik

Mit udgangspunkt er Gotvedprincippet, at “ingen bevægelse er bedre end en anden”.

Som kunstner ser jeg bevægelsen i alle former som deres vigtigste komponent. Rytmen er den harmoniske essens, som de er bygget over.

Mit undervisningforløb i (styrke, udholdenhed/aerobt & anaerobt) vil udvikle motoriske færdigheder ved af forbedre kropsfunktion og bevidstheden om bevægelseslovene.

Min undervisning vil også beskytte mod overlast i led og muskler og opnå en god fysisk form i musklerne sammen med en naturlig bevægelighed i leddene. At forstå og være opmærksom på spænding og afspænding ved at bruge kroppens grundlæggende funktioner, for at sikre mod en anspændt holdning, og ja, også at have det sjovt.

Vi vil arbejde med:

At styrke kraft og skabe muskeltonus: Vi har fire forskellige muskelstyrker; afhængigt af hvor længe du arbejder, og hvor meget belastning du bruger: udholdende og maksimal. Og afhængigt af hvilken type af muskelkontraktion du arbejder med: dynamisk (koncentrisk-forkortning muskelfibre, excentriskforlængelse muskelfibre) og isometrisk (statisk).

At øge bevægelighed: Det er samtidig vigtigt, at musklerne på begge sider af et led er lige stærke og udspændte.

At stimulere livsfunktionerne: Kontinuitetstræning (aerob, længere distancer), Intervaltræning (Anaerob, skifter mellem arbejds- og hvileperioder). Hastighedsbestemt øgning af stimulation i “indre organer".

At stabilisere: Vi arbejder med store muskelgrupper og led som holder kroppen i balance og stabilitet, reflekssystemer beskytter os mod overbelastning.


Hold 201
Tid: Onsdage kl. 19.00 - 20.30. Start 12/9-2018
Sted: Ådalens Skole
Pris: 900kr. ekskl. materialer / 26 lektioner, 12 gange
Lærer: Daniel Olivares