Intro til Dansk for ordblinde, OBUBemærk! Dette er et intro-kursus. Det omhandlede kursus indeholder følgende:

Har du problemer med at læse eller stave?
Ordblinde-undervisning er et gratis tilbud til voksne.

Læser og skriver du kun sjældent ?
Er det svært at læse teksterne på TV ?
Måske er du ordblind !

Vi planlægger din undervisning ud fra en test, så du kommer til at arbejde med det, du har brug for.

Undervisningen foregår på små hold med IT som hjælpemiddel (CD-ord og Vital).

Der tilbydes hold både formiddag, eftermiddag og aften - en eller flere gange om ugen.


Hold 223
Tid: Oprettes ved 6 deltagere
Sted: Byvej 24, Frederikssund
Pris: Gratis ved oprettelse af længere forløb
Lærer: